Weißkehlammer

Zonotrichia albicollis

Weißkehlammer (Zonotrichia albicollis)
Weißkehlammer (Zonotrichia albicollis)