Kuckucke (Cuculidae) - Cuckoo

 Kuckuck; Cuculus canorus;  Common cuckoo
Kuckuck - Common Cuckoo
Guirakuckuck; Guira cuckoo; Guira guira
Guirakuckuck - Guira cuckoo
Eichhornkuckuck; squirrel cuckoo; Piaya cayana
Eichhornkuckuck - Squirrel Cuckoo
Glattschnabelani; Smooth-billed ani; Crotophaga ani
Glattschnabelani - Smooth-billed Ani